Kategórie
Blog

Rok na ceste okolo sveta na bicykli

O pár dní bude prvé výročie zaujímavého, a na Slovensku jedinečného projektu World Bike Travel, alebo cesta okolo sveta na bicykli. Je to pre mňa veľký míľnik na náročnej ceste, ktorá mi dala veľa. Nielen v ponímaní poznávania sveta a naberania skúseností, ale aj poznanie ľudí a spoločnosti.